Download algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden m.b.t. het aankopen van producten in onze webwinkel. 


Bij een aankoop in onze webwinkel stemt u automatisch in met ons beleid inzake onze algemene voorwaarden en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Naam: Centre for conscious creation.
Vestigingsadres: Buizengat 10, 3134 AG Vlaardingen. 
Telefoonnummer: 0653-848541 / 0610-698986 (elke werkdag van 08:00 tot 17:00 uur) 
E-mailadres: info@vibratieverhogend.nl
KvK-nummer: 71827781 
Btw-nummer: NL858864939B01

2. ARTIKELEN, PRIJSOPGAVE EN OVEREENKOMSTEN
Alle producten en prijzen zijn vrijblijvend en het Centre for conscious creation behoudt zich het recht voor om de prijzen en voorwaarden te wijzigen of een artikel uit het assortiment te nemen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na betaling van de bestelling. Mocht een artikel onverhoopt toch niet op voorraad zijn kan de bestelling door Centre for conscious creation geannuleerd worden. Indien dit het geval is wordt het betaalde bedrag binnen twee weken teruggeboekt.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten en vergissingen. Een overeenkomst komt slechts tot stand door betaling via iDEAL of Bancontact/MisterCash
De factuur/orderbevestiging wordt direct na het plaatsen van de bestelling verstuurd naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Centre for conscious creation is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van de factuur/orderbevestiging van de bestelling.

3. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID
De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren.
Aankopen via de webshop kennen een herroepingsrecht van 14 dagen na ontvangst. Gedurende deze termijn mag de klant gebruik maken van dit recht. Het aankoopbedrag wordt terugbetaald met aftrek van de gemaakte behandeling- en portokosten. De kosten voor het retourneren van de bestelling/product(en) zijn voor rekening van de koper.

4. VOORWAARDEN VOOR RETOURNEREN
Het product mag niet gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn. Het product moet onbeschadigd retour gestuurd worden.
In geval van een retourzending dient U voor de verzending schriftelijk (per e-mail) hierover contact met Centre for conscious creation op te nemen.

5. EIGENDOMSOVERDRACHT
Na volledige betaling is het product eigendom van de koper. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op koper over.
Het product wordt aangetekend/verzekerd verzonden via Post NL. Wij zullen het met grote zorg goed verpakken, maar eventuele schade en/of vermissing tijdens transport dient u zelf bij post NL te verhalen. Op de aankopen in de fysieke winkel kennen geen herroepingsrecht en hier is de koop definitief na betaling.

6. MEERDERJARIGHEID
Elke koper verklaart meerderjarig te zijn of te zijn bijgestaan voor de bestelling door een meerderjarige.

7. LEVERTIJD
Bestelde producten bij Centre for conscious creation worden zo snel mogelijk verstuurd.
De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. We proberen dat zo veel mogelijk binnen drie werkdagen te doen, maar de koper kan hieraan geen rechten ontlenen.

Mocht het, om welke reden dan ook, langer gaan duren dan zullen we contact met de koper opnemen.
Centre for conscious creation stuurt bij het verzenden van iedere (na)levering een bevestiging hiervan naar het door de koper opgegeven e-mail adres. Centre for conscious creation is niet aansprakelijk voor het eventueel niet ontvangen van deze e-mail door de koper.

8. OVERMACHT
Ingeval van overmacht heeft Centre for conscious creation het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder Centre for conscious creation gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

 

Algemene voorwaarden m.b.t. het aankopen van trainingen in onze webwinkel.

Bij een aankoop in onze webwinkel stemt u automatisch in met ons beleid inzake onze algemene voorwaarden en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


TRAININGEN
1. Het Centre for conscious creation, verzorgt trainingen op het gebied van yoga, meditatie, mindfulness en persoonlijke groei. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door het Centre for conscious creation aangeboden trainingen, cursussen, workshops of opleidingen. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan een van de door ons aangeboden diensten.

INSCHRIJVING EN BETALING
2. Inschrijving voor trainingen gaan via het invullen van een door het Centre for conscious creation verstrekt inschrijfformulier of via het inschrijfformulier in de webwinkel. Door het ondertekenen van het formulier of het versturen van de digitale info via de website, ga je tevens akkoord met de algemene voorwaarden en is na betaling de inschrijving definitief. Betaling vindt plaats middels contante betaling in ons centrum of met Ideal via de webwinkel. De prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving pas definitief.

ANNULEREN VAN EEN TRAINING
3. Bij annulering van een workshop, cursus of opleiding wordt € 30,- euro administratie kosten in rekening gebracht. Het restant bedrag wordt gerestitueerd. Bij annulering tot 2 weken voor de training wordt het volledige bedrag terug gestort minus de administratie kosten. Bij annulering tussen 14 dagen en 7 dagen voor de workshop, cursus of opleiding wordt 50% van het cursus bedrag teruggeschreven. Bij annulering vanaf 7 dagen voor de workshop, cursus of opleiding is geen restitutie meer mogelijk. Wanneer je onverwachts een mindfulness les moet missen is er de mogelijkheid tot 1 gratis inhaallessen bij de eerst volgende cursus die plaatsvindt. Dit in overleg met Michel of Silvia. In een volgende groep is er plaats voor maximaal 2 inhaal plaatsen per les. Wanneer men onverhoopt meerdere lessen mist neem dan contact op met Michel of Silvia.

UITVAL DOCENT
4. Bij ziekte en/of uitval van een docent zal het Centre for conscious creation, indien mogelijk, voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal het Centre for conscious creation de cursist hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Het Centre for conscious creation zal in dat geval zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of uitval van een docent heeft de cursist geen recht op schadevergoeding. Uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.

LESMATERIAAL
5. Verstrekte informatie/handouts of readers die verstrekt worden tijdens een cursus of opleiding mogen niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Het is niet toegestaan de handouts of readers te gebruiken voor commercieel gebruik of te kopiëren ten behoeve van derden. Het auteursrecht en eigendomsrecht berusten bij het Centre for conscious creation en de docent.

AANSPRAKELIJKHEID
6. Deelname aan trainingen van het Centre for conscious creation geschiedt volledig op eigen risico. Bij lichamelijke en/of psychische klachten dien je de huisarts te raadplegen. Klachten van deze aard dienen te allen tijde vooraf aan de docent kenbaar gemaakt te worden. De docent kan aan de hand hiervan ter bescherming van jezelf besluiten om toegang tot de les te weigeren. Het Centre for conscious creation is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de georganiseerde dagen.

BEELDOPNAMES
7. Het Centre for conscious creation behoudt zich het recht tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens opleidingen en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten. Het maken van beeld- en of geluidsopnamen tijdens een opleiding, cursus, les of workshop is alleen mogelijk na toestemming van de docent en de andere cursisten.

KLACHTEN EN GESCHILLEN
8. De doelstelling van het Centre for conscious creation is altijd om je persoonlijke groei tot een succes te maken. Mochten er desondanks omstandigheden zijn waarover je een klacht wilt indienen, meld de klacht dan per omgaande (schriftelijk, per e-mail of telefonisch). Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een passende oplossing te komen.

STRIPPENKAARTEN VOOR DE MEDITATIELESSEN
9. Het gebruik van strippenkaarten voor de meditatie- en yogalessen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De strippenkaart vervalt automatisch als de geldigheidsdatum is overschreden en tevens komen onopgemaakte lessen hiermee automatisch te vervallen. Er vindt geen restitutie plaats op onopgemaakte strippen.

OVERIGE
10. Het Centre for conscious creation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in training, cursussen, workshops of opleidingen. 

 

Onze Gegevens

Centre for Conscious Creation
Buizengat 10
3134 AG Vlaardingen
Tel Michel: 0653-848541
Tel Silvia: 0610-698986
K.v.k: 71827781
Btwnr: NL858864939B01
 

Over ons

Michel en Silvia werken sinds 2007 in hun Centre for conscious creation en ondersteunen hiermee cliënten en cursisten om hun vibratie te verhogen en de glans en kleur weer terug te brengen in hun leven. Dit doen zij door middel van Health & wellness coaching, Mind-body medicine, cursussen, trainingen, workshops, yoga en retreats. Zo helpen zij een ieder die bewust en opnieuw in verbinding wil komen met het innerlijk of de Ziel, waardoor inspiratie, levenslust, vreugde en flexibiliteit weer de basis vormen van het leven.

Onthoud:

JE VIBRATIE VAN VANDAAG, BEĪNVLOEDT DE DAG VAN MORGEN!

Alle bedragen zijn inclusief BTW -